מיסוי מוניציפאלי

חיובי ארנונה כללית, אגרות והיטלי פיתוח, תאגידי מים וביוב (דמי הקמה).

רישוי עסקים

ליווי בנושא רישוי העסק וכן בהליכים פליליים בנושא (דמי הקמה).

תכנון ובנייה

הסכמי פיתוח, היטלי השבחה, ניהול התנגדויות, תביעות לפיצויים בגין הפקעות ובגין ירידת ערך במקרקעין.

מקרקעין

תשלומי חובה למינהל מקרקעי ישראל (חכירה, היוון, היתר וכו’), מסי שבח, מסי רכישה, חובות מס רכוש, עסקאות במקרקעין וענייני מקרקעין שונים.

אמנת שירות
אמנת שירות Kgi אנו ב kgi כמטרה מרכזית , לפעול לטיפול השירות האיכותי ביותק לקהל לקוחותינו. צוות העובדים והשותפים ב Kgi עושים כל מאמץ לתת שירות מהיר בכל עת ועת, מתוך הבנה שהלקוח הוא מעל הכול אנו מאמינים כי השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו הוא בין הגורמים החשובים אשר יוצרים נאמנות וקשר ארוך טווח ומפרה בין המשרד ללקוחותיו