אור ירוק לתוכנית מתחם היקב בגדרה – בניגוד לדעת הוועדה המקומית