בית המשפט ביטל הקפצה של 600% בתשלום ארנונה שהוטל על חניון באבן יהודה