האם אגרת השמירה העירונית באמת דואגת לבטחון הציבור?