האם מאות אלפי נכסים ותיקים יחויבו בקרוב בהיטל פיתוח?