הנחה על ארנונה: מי זכאי ומה הופך דירה לאינה ראויה לשימוש?