הפסד לעיריית ת"א: מחלקה סיעודית בדיור מוגן לא תשלם ארנונה כמו בית חולים