עיריית ת"א תשיב מיליוני שקלים למחזיקי חניות בכל בנייני משרדים