הממונה ברשות המים- בית אילדן (בית בלב) נ' פלגי מוצקין