הממונה ברשות המים- ישרוטל (מלון בראשית) נ' מעיינות הדרום