הממונה ברשות המים – נמל חיפה בע"מ כנגד תאגיד המים והביוב מי כרמל בע"מ