ו"ע (אשקלון) 40/2009 בנק דיסקונט בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית אשקלון