ועדת ערר 140011514 ואח' מלון רוטשילד בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב