ועדת ערר 140012791 אברהם רובינשטיין חברה קבלנית בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב