ועדת ערר 140020074 ואח' פתאל וורקספייס שותפות מוגבלות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב