ועדת ערר 6133/15/68 חברת סמל"ת בע"מ ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון