ועדת ערר 86105/13 חברת נמל אשדוד בע"מ ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד