ער (נת') 141-04 אמישראגז בע"מ נ' מועצה אזורית עמק לוד (פורסם באתר המשפטי  נבו).