תא (אשד') 26196-12-16‏ ‏ רשת מלונות אטלס בע"מ ואח' נ' עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ