ת"א 14311-08-13 עיריית תל-אביב נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (פורסם באתר נבו)