תו"ב 42614-03-17 לתכנון ובנייה פרדס חנה נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ