ת.א. 20602/01 מ.א. אפעל נ. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (פורסם באתר המשפטי  נבו).