ת.א. 365/08 פז חברת הנפט נגד עיריית חיפה (פורסם באתר המשפטי נבו).