בשא (ת"א) 10723/02 עיריית חולון נ' בללי כוכבה (פורסם באתר נבו).