בשא (ת"א) 12203/01 גולדשטיין אמיר נ' עיריית  תל-אביב-יפו (פורסם בנבו).