בש"א 10887/03 עיריית  רחובות נ' ברקוביץ חיים (פורסם באתר נבו).