בש"א 17677/07 עיריית תל אביב נ' מת"פ – מחשוב תעשייתי ופיננסי בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).