בש"א 909/06 החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ נ' עיריית כרמיאל מנהל הארנונה בעיריית כרמיאל (פורסם בנבו).