עמ"נ (חי') 254/05 סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית כרמיאל (פורסם באתר נבו).