עמ"נ (מחוזי חיפה) 221/02  שילוח חברה לביטוח בע"מ נ. מנהלת הארנונה בעיריית חיפה (פורסם באתר נבו).