עמ"נ (ת"א) 196/05 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ. מנהל הארנונה בעיריית ת"א-יפו (פורסם באתר המשפטי נבו).