עמ"נ 274/05, עמ"נ 103/06 מנהל הארנונה של עיריית גבעתיים נ' קו אופ הריבוע הכחול בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).