עמ"נ 43544-08-14 שותפות עמיתי מלון הרצל ירושלים נ' מנהל הארנונה של עיריית ירושלים (פורסם באתר המשפטי נבו).