עמ"נ 46446-05-15 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ