עת"מ (נצ) 1132/06 המוסד לביטוח לאומי נ' עיריית עפולה (פורסם באתר המשפטי נבו).