עתמ (ת"א) 324-07 עותרים נ' מנהל הארנונה בעיריית ראשון לציון (פורסם באתר המשפטי נבו).