עת"מ 11194-10-10 עת"מ 27989-02-11 י.ג.ד. נופש וספורט בע"מ נ' מנהלת הארנונה במועצה מקומית סביון ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).