עת"מ 2632-06 דור אלון טכנוגי נ' מועצה שוהם ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).