עת"מ 269/01 רשות הנמלים והרכבות נ. המועצה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד, פ"מ, פסקי-דין מינהליים, כרך תשס"א-2001 810.