עת"מ 41942-05-19 ו-עת"מ 56988-01-20 חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ורשות מקרקעי ישראל  נ' עיריית אשקלון ואח'