עת"מ 597/05 מלון גרוזלם גולד הוטל בע"מ נ' עיריית ירושלים (פורסם באתר המשפטי נבו).