תא (י-ם) 51359-07-15‏ ‏ עירית ירושלים נ' ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ