ת"א (מחוזי ת"א) 1770/01 בן ישי סימי נ. עיריית לוד (פורסם באתר נבו).