ת"מ 139/07 איצקוביץ מוטי נ' עיריית נס ציונה (פורסם באתר נבו).