ת"צ 23064-06-11 אקהאוס נ' עיריית תל אביב (פורסם באתר המשפטי נבו) .