ת"צ 40283-03-15 גרמן נ' מועצה אזורית חוף השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).