ת"צ 47215-01-12 עוזרי נ' עיריית הוד השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).