ת.א. 3027/98 קופת חולים כללית נ. עירית אילת (פורסם באתר המשפטי נבו).