מלונאים: המחירים גבוהים בישראל בגלל הארנונה שגובות העיריות