ביהמ"ש: עיריית ת"א מחשבת ריבית פיגורים באופן לא חוקי